ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์

พัฒนาการจังหวัดชัยนาทสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

@มโนรมย์ วันที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโฯรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอมโนรมย์ เพื่อติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ ณ ที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ , บ้านหางแขยง หมู่ที่ 2 ต.หางน้ำสาคร และบ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

10 July 2018 /

16:29 น.

@มโนรมย์ วันที่ 9 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น.นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ จัดประชุมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าภาพที่ดี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมกำหนดแผนการท่องเที่ยว ณ บ้านหาดมะตูม ม.4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

10 July 2018 /

16:24 น.

@มโนรมย์ วันที่ 6 ก.ค. 61 นางมลวิภา บุญมา พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมกำหนดแผนการท่องเที่ยว ณ บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

10 July 2018 /

16:19 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง