ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์

พัฒนาการจังหวัดชัยนาทสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ นำแกนชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านหางแขยง ม.2 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ ศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โครงการชุมขนท่องเทียว otop นวัตวิถี

23 July 2018 /

16:38 น.

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ นำแกนชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านหางแขยง ม.2 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ ศึกษาดูงานที่ชุมชนตำบลบ้านแหลม ต.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โครงการชุมขนท่องเทียว otop นวัตวิถี

23 July 2018 /

16:35 น.

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ และผู้ใหญ่ บุญลือ นุชจุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา ร่วมจัดประชุมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี วันที่ 5 ของโครงการฯ ที่บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

23 July 2018 /

16:32 น.

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 เวลา 13.00 น. นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ และผู้ใหญ่ สมเกียรติ พุฒเห้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน ร่วมจัดประชุมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี วันที่ 5 ของโครงการฯ ที่บ้านหาดมะตูม หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

23 July 2018 /

16:29 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง